Vore murerstilladser anvendes hvor arbejdet kræver et ekstra stabilt stillads. Vi arbejder primært i svært stål, og det betyder en højere max. belastning helt op til 450 kg. pr. m2.

Murerstilladset er derfor specielt anvendeligt i forbindelse med eksempelvis opmuring eller hvis mange personer skal arbejde på stilladset samtidigt. Stilladset er ofte bredere end et traditionelt facadestillads. 

DRS Stilladsservice ApS har altid det nyeste materiel og vægter sikkerheden højt.

Vore kompetente og erfarne medarbejdere sikrer at vore kunders ansatte kan føle sig trygge ved arbejdet på stilladset med de tunge materialer.